Dotychczasowe miejsca pracy

Kiedy Gdzie Co
X 2015 - VIII 2016 Akamai Selenium WebDriver, RestAssured, AssertJ, Java, testy manualne
VII 2015 - IX 2015 Sabre (via j-labs) JMeter, FitNesse, Java
II 2015 - VI 2015 Lumesse (via j-labs) Selenium WebDriver, Java
IV 2013 - I 2015 Comarch Testy manualne, analiza wymagań, wdrożenia, szkolenia